XỔ SỐ - KẾT QỦA XỔ SỐ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 24/06/2017

THỨ 7

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Giải tám 32 85 32
Giải bảy 977 361 416
Giải sáu 1429
4403
2345
2688
9996
9167
2786
3473
6455
Giải năm 6053 3070 7634
Giải tư 03307
81475
65908
52764
76709
83204
15808
05361
86996
84820
44290
48846
62360
80115
68679
10301
22327
69419
86897
13231
79915
Giải ba 75247
82394
27351
42633
16750
00872
Giải nhì 79229 45360 38639
Giải nhất 11806 76857 55401
Đặc biệt 452332 532036 107095
Kết quả xổ số Miền Trung siêu tốc: DK XSMT gửi 8985

Đầu

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

0 6,7,8,9,4,8,3 1,1
1 5 9,5,6
2 9,9 0 7
3 2,2 6,3 9,1,4,2
4 7,5 6
5 3 7,1 0,5
6 4 0,1,0,7,1
7 5,7 0 2,9,3
8 8,5 6
9 4 6,0,6 5,7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 17/06/2017

THỨ 7

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Giải tám 03 05 54
Giải bảy 752 036 765
Giải sáu 1028
7678
0498
9857
2466
4849
9988
4864
4632
Giải năm 7325 1003 3758
Giải tư 32518
75068
23108
51530
30400
00310
97668
00070
29012
01238
76159
55866
42552
09562
54340
21711
29291
32240
74055
52981
87361
Giải ba 04705
58736
06043
34287
77833
88928
Giải nhì 95103 42891 53814
Giải nhất 16195 18915 95780
Đặc biệt 762037 846775 883580
Kết quả xổ số Miền Trung siêu tốc: DK XSMT gửi 8985

Đầu

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

0 3,5,8,0,3 3,5
1 8,0 5,2 4,1
2 5,8 8
3 7,6,0 8,6 3,2
4 3,9 0,0
5 2 9,2,7 5,8,4
6 8,8 6,2,6 1,4,5
7 8 5,0
8 7 0,0,1,8
9 5,8 1 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 10/06/2017

THỨ 7

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Giải tám 43 21 61
Giải bảy 748 119 241
Giải sáu 1596
0213
1766
2003
5262
1287
8712
9902
0887
Giải năm 7134 5413 7845
Giải tư 73958
14558
23385
44383
15522
74541
75954
18271
07941
72458
55577
91733
03734
01837
11473
73961
11140
87091
69400
24528
02641
Giải ba 65740
82603
94774
17699
34823
25335
Giải nhì 30873 56066 62589
Giải nhất 41134 57425 65051
Đặc biệt 546068 999738 681110
Kết quả xổ số Miền Trung siêu tốc: DK XSMT gửi 8985

Đầu

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

0 3 3 0,2
1 3 3,9 0,2
2 2 5,1 3,8
3 4,4 8,3,4,7 5
4 0,1,8,3 1 0,1,5,1
5 8,8,4 8 1
6 8,6 6,2 1,1
7 3 4,1,7 3
8 5,3 7 9,7
9 6 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 03/06/2017

THỨ 7

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Giải tám 68 00 45
Giải bảy 728 687 502
Giải sáu 3871
5522
8623
5073
4091
9169
7252
2399
1584
Giải năm 1867 9644 5274
Giải tư 54992
66041
76637
64875
20693
04174
77036
96951
70243
68342
93363
43636
20045
95671
88484
12007
45298
89275
55014
30752
60603
Giải ba 65998
98499
25135
52338
83715
15199
Giải nhì 29807 03871 93332
Giải nhất 33677 60096 27110
Đặc biệt 843564 815146 120484
Kết quả xổ số Miền Trung siêu tốc: DK XSMT gửi 8985

Đầu

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

0 7 0 7,3,2
1 0,5,4
2 2,3,8
3 7,6 5,8,6 2
4 1 6,3,2,5,4 5
5 1 2,2
6 4,7,8 3,9
7 7,5,4,1 1,1,3 5,4
8 7 4,4,4
9 8,9,2,3 6,1 9,8,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 27/05/2017

THỨ 7

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Giải tám 03 60 43
Giải bảy 185 777 821
Giải sáu 7696
7605
0747
2497
8655
6367
0388
0488
0029
Giải năm 5791 1585 5351
Giải tư 88575
41846
12981
85019
80426
28517
40443
16597
01599
97823
98667
88306
68791
44950
67646
52341
85326
39849
93499
30478
39021
Giải ba 60378
31054
37988
18553
09355
31616
Giải nhì 08996 18693 63425
Giải nhất 01015 57314 14757
Đặc biệt 581004 391691 148931
Kết quả xổ số Miền Trung siêu tốc: DK XSMT gửi 8985

Đầu

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

0 4,5,3 6
1 5,9,7 4 6
2 6 3 5,6,1,9,1
3 1
4 6,3,7 6,1,9,3
5 4 3,0,5 7,5,1
6 7,7,0
7 8,5 7 8
8 1,5 8,5 8,8
9 6,1,6 1,3,7,9,1,7 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 20/05/2017

THỨ 7

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Giải tám 13 86 94
Giải bảy 522 947 145
Giải sáu 2243
2249
2766
4733
3167
5821
6967
8605
3760
Giải năm 9975 8619 8011
Giải tư 15902
91227
23450
62984
34141
87863
62536
48626
28300
73661
94120
73443
52676
25650
80620
57252
48109
33178
22781
29187
15494
Giải ba 55276
23976
19789
30060
27013
75294
Giải nhì 18167 89813 22713
Giải nhất 72143 78585 72663
Đặc biệt 760553 381449 664365
Kết quả xổ số Miền Trung siêu tốc: DK XSMT gửi 8985

Đầu

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

0 2 0 9,5
1 3 3,9 3,3,1
2 7,2 6,0,1 0
3 6 3
4 3,1,3,9 9,3,7 5
5 3,0 0 2
6 7,3,6 0,1,7 5,3,7,0
7 6,6,5 6 8
8 4 5,9,6 1,7
9 4,4,4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 13/05/2017

THỨ 7

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Giải tám 64 10 87
Giải bảy 060 784 942
Giải sáu 5492
3585
3616
3195
5714
8934
7392
5648
0371
Giải năm 2823 8414 8711
Giải tư 62060
16790
27219
23690
88845
94464
39521
82378
34935
14992
98898
60373
68154
49529
58957
17727
45684
17273
20330
01283
51098
Giải ba 04894
32397
31990
73982
63253
57573
Giải nhì 17641 98554 61140
Giải nhất 79373 12468 37822
Đặc biệt 771275 819849 991532
Kết quả xổ số Miền Trung siêu tốc: DK XSMT gửi 8985

Đầu

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

0
1 9,6 4,4,0 1
2 1,3 9 2,7
3 5,4 2,0
4 1,5 9 0,8,2
5 4,4 3,7
6 0,4,0,4 8
7 5,3 8,3 3,3,1
8 5 2,4 4,3,7
9 4,7,0,0,2 0,2,8,5 8,2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG NGÀY 06/05/2017

THỨ 7

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

Giải tám 27 22 30
Giải bảy 455 800 940
Giải sáu 7982
8078
6775
2696
2275
8814
5958
3562
8986
Giải năm 1094 4684 3234
Giải tư 04118
95818
66068
22931
75637
70929
39779
39532
41020
59943
55831
42724
71486
61536
80037
48270
67118
23766
25461
93635
66955
Giải ba 71334
47329
54264
42630
76358
68915
Giải nhì 49887 62402 40642
Giải nhất 75262 91081 98459
Đặc biệt 759813 257678 604746
Kết quả xổ số Miền Trung siêu tốc: DK XSMT gửi 8985

Đầu

Đà Nẵng

Đắc Nông

Quảng Ngãi

0 2,0
1 3,8,8 4 5,8
2 9,9,7 0,4,2
3 4,1,7 0,2,1,6 7,5,4,0
4 3 6,2,0
5 5 9,8,5,8
6 2,8 4 6,1,2
7 9,8,5 8,5 0
8 7,2 1,6,4 6
9 4 6
 
Copyright © 2016 by Xosowap.vn. All rights reserved.
Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất. Thống kê, Soi cầu, Dự đoán các cặp xổ may mắn trong ngày.