XỔ SỐ - KẾT QỦA XỔ SỐ

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 26/06/2017

THỨ 2

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 33 80 33
Giải bảy 632 359 408
Giải sáu 0554
1056
5719
7514
6808
7934
5291
0841
6600
Giải năm 9976 6981 2273
Giải tư 40452
08779
96090
71463
10320
55161
95658
01494
52031
48188
73604
31458
30088
98588
28207
05345
02782
45130
04180
01832
70290
Giải ba 03749
90585
39790
22078
19254
22492
Giải nhì 66480 82843 48628
Giải nhất 12369 81532 04624
Đặc biệt 490746 829500 370676
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: DK XSMN gửi 8985

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 0,4,8 7,0,8
1 9 4
2 0 4,8
3 2,3 2,1,4 0,2,3
4 6,9 3 5,1
5 2,8,4,6 8,9 4
6 9,3,1
7 9,6 8 6,3
8 0,5 8,8,8,1,0 2,0
9 0 0,4 2,0,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 19/06/2017

THỨ 2

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 20 54 87
Giải bảy 778 370 929
Giải sáu 9697
0371
1937
8857
8685
0224
3647
1656
7045
Giải năm 3614 0681 2132
Giải tư 14773
49466
96992
63553
18749
76798
72637
52824
99963
41927
04801
53730
06798
23047
55801
48520
89233
30961
70525
69738
42989
Giải ba 30384
89567
99829
34683
60687
98694
Giải nhì 77274 91695 78764
Giải nhất 34175 88359 78377
Đặc biệt 597235 980281 283385
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: DK XSMN gửi 8985

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 1 1
1 4
2 0 9,4,7,4 0,5,9
3 5,7,7 0 3,8,2
4 9 7 7,5
5 3 9,7,4 6
6 7,6 3 4,1
7 5,4,3,1,8 0 7
8 4 1,3,1,5 5,7,9,7
9 2,8,7 5,8 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 12/06/2017

THỨ 2

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 75 25 19
Giải bảy 103 163 756
Giải sáu 7368
1761
6441
1194
2377
4004
1744
2716
6112
Giải năm 4707 2365 5174
Giải tư 11899
76843
89647
60034
68935
44952
58637
33413
77957
91770
80152
86835
18955
98916
97220
98478
71282
12891
64572
72589
07524
Giải ba 65296
24428
71021
95646
62862
91581
Giải nhì 29568 36146 15966
Giải nhất 95514 34577 74694
Đặc biệt 741842 991821 309272
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: DK XSMN gửi 8985

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 7,3 4
1 4 3,6 6,2,9
2 8 1,1,5 0,4
3 4,5,7 5
4 2,3,7,1 6,6 4
5 2 7,2,5 6
6 8,8,1 5,3 6,2
7 5 7,0,7 2,8,2,4
8 1,2,9
9 6,9 4 4,1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 05/06/2017

THỨ 2

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 06 03 85
Giải bảy 297 940 807
Giải sáu 7326
3200
7801
8014
8744
3006
8480
7383
7953
Giải năm 4542 1338 4253
Giải tư 07770
05460
47200
76374
10862
11102
25893
42215
27648
48503
88266
34777
99199
14090
87253
96603
23284
27785
32838
84833
55474
Giải ba 62370
09490
10173
87570
84239
48701
Giải nhì 30539 80832 55397
Giải nhất 91958 85598 70788
Đặc biệt 710350 222245 469401
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: DK XSMN gửi 8985

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 0,2,0,1,6 3,6,3 1,1,3,7
1 5,4
2 6
3 9 2,8 9,8,3
4 2 5,8,4,0
5 0,8 3,3,3
6 0,2 6
7 0,0,4 3,0,7 4
8 8,4,5,0,3,5
9 0,3,7 8,9,0 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 29/05/2017

THỨ 2

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 25 87 50
Giải bảy 854 339 734
Giải sáu 8643
4192
1419
9102
2590
5114
6713
9083
6425
Giải năm 6114 8470 1675
Giải tư 32139
78839
53319
56521
99813
44198
04687
32115
48530
70097
00726
94583
11476
90746
46232
92677
30231
43167
54700
81106
72674
Giải ba 92375
48656
72674
69653
40377
52105
Giải nhì 34454 74320 74153
Giải nhất 11048 60974 27511
Đặc biệt 729473 187205 992683
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: DK XSMN gửi 8985

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 5,2 5,0,6
1 9,3,4,9 5,4 1,3
2 1,5 0,6 5
3 9,9 0,9 2,1,4
4 8,3 6
5 4,6,4 3 3,0
6 7
7 3,5 4,4,6,0 7,7,4,5
8 7 3,7 3,3
9 8,2 7,0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 22/05/2017

THỨ 2

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 48 69 41
Giải bảy 134 447 347
Giải sáu 3327
9816
8394
1416
8240
3395
1822
2884
7776
Giải năm 5251 5725 7599
Giải tư 47969
31198
49540
34349
62495
04277
10367
08779
72221
37679
78894
79767
88683
62947
31445
24101
15693
33140
60435
28833
83338
Giải ba 06890
63972
15950
85445
45198
87490
Giải nhì 79695 35075 58575
Giải nhất 09631 96053 32829
Đặc biệt 619915 559891 226390
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: DK XSMN gửi 8985

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 1
1 5,6 6
2 7 1,5 9,2
3 1,4 5,3,8
4 0,9,8 5,7,0,7 5,0,7,1
5 1 3,0
6 9,7 7,9
7 2,7 5,9,9 5,6
8 3 4
9 5,0,8,5,4 1,4,5 0,8,0,3,9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 15/05/2017

THỨ 2

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 16 54 59
Giải bảy 520 399 324
Giải sáu 1863
6463
3262
0558
8003
1611
1488
2429
4035
Giải năm 9781 3947 1176
Giải tư 45319
30417
98795
48148
49922
87422
83818
61435
67319
58965
92352
33913
71005
76243
43213
79465
57604
53614
17426
39865
30875
Giải ba 30581
68593
90625
32635
05383
10678
Giải nhì 71500 23679 20081
Giải nhất 33746 77134 64921
Đặc biệt 447084 728064 841736
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: DK XSMN gửi 8985

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 0 5,3 4
1 9,7,8,6 9,3,1 3,4
2 2,2,0 5 1,6,9,4
3 4,5,5 6,5
4 6,8 3,7
5 2,8,4 9
6 3,3,2 4,5 5,5
7 9 8,5,6
8 4,1,1 1,3,8
9 3,5 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM NGÀY 08/05/2017

THỨ 2

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

Giải tám 01 51 19
Giải bảy 663 180 415
Giải sáu 9294
8738
0291
6688
2555
3920
0246
6609
6184
Giải năm 6836 5238 2769
Giải tư 28851
72773
73475
15284
57991
82362
33675
14066
10630
84750
85207
06691
74580
00969
82883
84439
92824
83944
59696
36032
00325
Giải ba 56751
41765
20602
68454
44776
45289
Giải nhì 57012 28053 82988
Giải nhất 22795 74918 51639
Đặc biệt 968319 524196 828894
Kết quả xổ số Miền Nam siêu tốc: DK XSMN gửi 8985

Đầu

Cà Mau

Đồng Tháp

Hồ Chí Minh

0 1 2,7 9
1 9,2 8 5,9
2 0 4,5
3 6,8 0,8 9,9,2
4 4,6
5 1,1 3,4,0,5,1
6 5,2,3 6,9 9
7 3,5,5 6
8 4 0,8,0 8,9,3,4
9 5,1,4,1 6,1 4,6
 
Copyright © 2016 by Xosowap.vn. All rights reserved.
Trực tiếp kết quả xổ số 3 miền nhanh nhất. Thống kê, Soi cầu, Dự đoán các cặp xổ may mắn trong ngày.